Ryczałt ewidencjonowany

W naszym biurze rachunkowym oferujemy możliwość rozliczania firm na zasadach ryczałtu. Z powyższej usługi podatkowej mogą skorzystać:

  • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
  • spółki cywilne,
  • spółki jawne.

W tym przypadku podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty przychód, co jest najlepszym rozwiązaniem dla firm, które nie ponoszą dużych wydatków. Stawki ryczałtu mogą się różnić w zależności od prowadzonej działalności, co warto wziąć pod uwagę, decydując się na taką formę opodatkowania.

obliczenia na kalkulatorze z długopisem w ręku

1. Terminowa płatność ryczałtu

Podejmując współpracę z przedsiębiorcą, dbamy o terminowe wpłaty ryczałtu, które powinny odbywać się do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni lub po upływie 3 miesięcy w przypadku wyboru rozliczenia kwartalnego.

2. Ewidencja majątku trwałego

Ryczałtowcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji składników majątku danej działalności, łącznie z wartościami niematerialnymi i prawnymi.

3. Poprawność dokumentacji

Do naszych obowiązków należy sprawdzanie poprawności dokumentacji pod względem formalnym oraz archiwizowanie wszystkich dokumentów księgowych.

4. Reprezentacja w urzędzie

W ramach współpracy przejmiemy na siebie wszystkie obowiązki związane z reprezentacją Państwa przed Urzędem Skarbowym i ZUS, co pozwoli nam na sprawne załatwianie wszystkich formalności.