Kadry i płace

Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w usługach kadrowo-płacowych dla firm. Podczas pracy bierzemy pod uwagę specyfikę danej działalności i indywidualne potrzeby Klienta. Wszystkie nasze działania są podparte wszechstronną wiedzą z zakresu:

  • prawa pracy,
  • prawa ubezpieczeń,

Mamy doświadczenie w obsłudze małych i dużych firm z różnych branż, dzięki czemu możemy zaproponować Państwu optymalne rozwiązania. Oferujemy pomoc w: przygotowywaniu listy płac i deklaracji podatkowych, rocznych rozliczeniach PIT, sporządzaniu umów i przygotowywaniu świadectw pracy.

kalkulator i pieniądze

1. Przygotowywanie listy płac

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia listy płac, zawierającej informacje o okresie, którego dotyczy, naliczanych składkach i dacie wypłaty wynagrodzenia.

2. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

W ramach współpracy z firmami zajmujemy się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników oraz dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.

3. Świadectwa pracy

Do naszych obowiązków należy również przygotowywanie świadectw pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę z danym pracownikiem.

4. Sporządzanie umów

Dzięki znajomości przepisów prawnych możemy przejąć na siebie obowiązek sporządzania umów o pracę i cywilnoprawnych, w tym umów zlecenie i o dzieło.