Księga przychodów i rozchodów

Jedną z usług świadczonych przez nasze biuro podatkowe jest prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Obowiązek ten dotyczy:

  • spółek cywilnych,
  • jednoosobowych działalności gospodarczych,
  • spółek partnerskich.

Jest to forma ewidencji księgowej, której celem jest zapisywanie wszystkich operacji gospodarczych: przychodów i poniesionych kosztów. Na tej podstawie można ustalić podstawę opodatkowania oraz podsumować sytuację finansową firmy w skali roku.

księgi przychodów i rozchodów

1. Dane zapisywane w PKPiR

W PKPiR zapisujemy dzienne zestawienie dowodów księgowych, opłat pocztowych i bankowych oraz raporty fiskalne. Podobnie jak w przypadku ryczałtu ewidencja musi być prowadzona w sposób chronologiczny.

2. Kontrola poprawności

Do naszych obowiązków należy również kontrola zapisów w księgach. Sprawdzamy kompletność informacji (daty, dane kontrahenta, opis transakcji) oraz ich poprawność merytoryczną.

3. Składanie deklaracji podatkowych

W ramach współpracy z firmami sporządzamy miesięczne, kwartalne i roczne deklaracje podatkowe, które składamy do urzędu skarbowego.

4. Prowadzenie PKPiR zgodnie z przepisami

Aby księga przychodów i rozchodów nie była uznana za wadliwą, należy prowadzić ją zgodnie z aktualnymi przepisami i wzorem przedstawionym przez Ministra Finansów.